Bezpieczeństwo IT
Bezpieczny fundament dla Twojego przedsiębiorstwa

Bezpieczne systemy w bezpiecznym otoczeniu

Wystarczy raz kliknąć na niewłaściwy e-mail i hakerzy mogą już dostać się do infrastruktury IT. Aby to się nie wydarzyło, pokażemy Ci, jak możesz w całym przedsiębiorstwie wdrożyć bezpieczne standardy, bez konieczności budowania zapór. Także w opracowywaniu IT obowiązuje zasada, aby od początku mieć na uwadze bezpieczeństwo IT, gdyż utrata danych może w najgorszym przypadku prowadzić również do utraty zaufania. Lepiej jest, gdy od początku i na stałe ma się na uwadze bezpieczeństwo. 

Decentralistyczne podejście dla maksymalnego bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo IT rozumiemy nie jako odizolowany dział, który sprawdza każdą osobną aplikację i działa przy tym jak Gatekeeper. Rozwój oprogramowania jest na to zbyt szybki. O wiele bardziej kierujemy się zwinnym podejściem decentralistycznym, polegającym na tym, aby wszystkie koleżanki i koledzy w Twoim przedsiębiorstwie pracowali nad bezpieczeństwem. Dodatkowo mamy prawo zasadniczo podważać nie tylko procedury i procesy, lecz w dłuższej perspektywie sprawić, że staniemy się zastępowalni w projektach naszych klientów. 

Co sprawia, że w obszarze bezpieczeństwa jesteśmy wyjątkowi

Doświadczenie jako twórca oprogramowania 

Dzięki naszemu know how programisty potrafimy nie tylko wskazać luki w bezpieczeństwie, ale również zamknąć je. Wiemy, co należy zaprogramować inaczej i często jesteśmy w stanie jeszcze uzupełnić standardy bezpieczeństwa. 

Jasne rekomendacje

Szybko omija się bezpieczeństwo IT, jeśli wymagania nie są realistyczne. Dzięki naszemu całościowemu spojrzeniu opracowujemy dla Ciebie realistyczne procesy i budujemy know how, tak abyś mógł podjąć właściwe decyzje. Dla bezpieczeństwa, które działa. 

Konsekwentna automatyzacja  

Pomożemy Ci zautomatyzować procesy tak dalece, jak to możliwe i dzięki temu wyeliminujemy źródła błędów takie jak manualne aktualizacje, których można uniknąć. Miły efekt uboczny: Dzięki temu zyskasz też znaczny wzrost wydajności.  

 

Nasze świadczenia w obszarze IT-Security

Obojętne, czy chodzi o zabezpieczenie Twojego procesu tworzenia oprogramowania, czy uwrażliwienie Twojej organizacji na tematy bezpieczeństwa – oferujemy Ci odpowiednie treningi i narzędzia do bezpiecznego projektowania Twojego krajobrazu IT. 

Ocena & Analizy

 • Warsztaty z modelowania zagrożeń (Threat Modeling): Analizy zagrożeń wykraczające poza projekt lub odnoszące się do poszczególnych systemów oprogramowania, które przeprowadzane są już w fazie projektowania z zespołem i zainteresowanymi stronami. 

 • Security Quick Check (szybka kontrola bezpieczeństwa): Wspiera zespół programistów w identyfikowaniu zasadniczych słabych punktów w aplikacjach webowych i w podejmowaniu jasnych działań na tej podstawie. 

 • External Attack Surface Assessment: Wychwycenie i ocena dostępnej publicznie w internecie powierzchni ataku aplikacji lub organizacji. 

 • Test penetracyjny: Wykrywa słabe punkty w aplikacji, które w ramach raportu są oceniane pod kątem ich krytyczności. 

Doradztwo & Wsparcie

 • Continuous Security (Secure SDLC): Wspólnie identyfikujemy niezbędne komponenty dla Secure SDLC i towarzyszymy Twoim zespołom w realizacji 

 • Application Security Consulting: Korzystasz z kompleksowej oceny aplikacji, która identyfikuje podatności i zaleca ukierunkowane środki w celu zminimalizowania ryzyka ataków ze strony złośliwych podmiotów.

 • Strategia Security / Shift Left Strategy: Bazując na stopniu zaawansowania jakości bezpieczeństwa identyfikuje się odpowiednie wzorce Shift Left w celu zwiększenia zwinności organizacji i sukcesywnego tworzenia bliskości w rozwoju oprogramowania. 

 • Doradztwo DevSecOps: Koncentruje się na rozwinięciu procesu, który umożliwi transformację do całościowego DevSecOps. Celem jest udoskonalenie wydajności i bezpieczeństwa procesów rozwoju i operacyjnych w całej organizacji. 

Trening & Coaching

 • Security Awareness – Capture The Flag Game (CTF): Interaktywny trening, podczas którego uczestnicy wchodzą w rolę agresorów. W wirtualnym otoczeniu w chmurze wypróbowywane są techniki intruzów. 

 • Web Application Security Training według OWASP Top-10: Praktyczne warsztaty dla programistów, w których przyjmuje się perspektywę agresora, w celu zidentyfikowania słabych punktów w aplikacjach webowych. 

 • Ochrona danych w projektach oprogramowania – Trening: Wszystko co warto wiedzieć o proaktywnym podejściu do aspektów ochrony danych w projektach oprogramowania. 

 • Security Awareness Training dla projektów: Kompaktowe warsztaty podstawowe w celu przeszkolenia kierowników projektów, w jaki sposób mogą nie tylko rozpoznać sytuacje zagrożenia, ale także uniknąć ich dzięki zintegrowanym środkom bezpieczeństwa. 

Narzędzia & Automatyzacja

 • Security w CI/CD Pipeline – secureCodeBox: Zautomatyzowane rozwiązanie analityczne secureCodeBox celem wczesnego rozpoznania luk w bezpieczeństwie w dynamicznych krajobrazach IT – możliwość bardzo łatwego zintegrowania z każdym potokiem CI/CD  

 • Security Belt – Team Dojo: Aplikacja Open Source dzięki której zespoły mogą oszacować, sprawdzić i udoskonalić swoje umiejętności w zarządzaniu aplikacjami i projektami. Team Dojo został opracowany w firmie iteratec. 

Maksymalne bezpieczeństwo dla Twojego oprogramowania

Dzięki naszemu zintegrowanemu podejściu do rozwoju zapewniamy, że możesz bezpiecznie rozwijać swoje aplikacje w całym cyklu życia oprogramowania. Dlatego uwzględniamy bezpieczeństwo aplikacji i infrastruktury jako integralny element Twojego projektu rozwoju – od wymogów i architektury oprogramowania poprzez rozwój i testowanie aż po bieżące funkcjonowanie. W ten sposób tworzymy zarówno przesłanki kulturowe, jak i techniczne dla efektywnego DevSecOps. 

Twój kontakt

Dowiedz się więcej, jak możesz konsekwentnie podchodzić do istotnych tematów bezpieczeństwa i od początku integrować bezpieczeństwo IT ze swoimi procesami rozwoju. Wyślij do nas wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą! 

Indywidualne tworzenie oprogramowania z zachowaniem najwyższych standardów jakości

Indywidualne oprogramowania i systemy

Towarzyszymy Ci w drodze do przyszłości Twojego biznesu

Web3

Wykorzystanie potencjałów technologicznych i kreowanie szans na rynkach cyfrowych

Transformacja cyfrowa