COACH.
Cyfrowa transformacja nie działa zgodnie z zasadą plug-and-play – ale z nami, prawie tak samo prosto.

Towarzyszymy Ci w procesie cyfryzacji

Cyfrowa transformacja zmienia nie tylko produkt i logikę biznesową całych branż, ale też w radykalny sposób wpływa na struktury i procesy w obrębie organizacji. Jeśli nagle produkty planowane są w wydaniach, a nie, tak jak dotychczas, w seriach lub aktualizacje oprogramowania przechodzą z harmonogramu rocznego na tygodniowy, firmy muszą dostosować swoje metody, procesy i role do zmienionej logiki projektów cyfrowych. Jest to ogromne przedsięwzięcie, które zawsze dotyczy organizacji jako całości – ponad wszelkimi granicami poszczególnych działów i bez względu na lokalizację.

Nie pozostawiamy Cię samego z wyzwaniami związanymi z tą przemianą, lecz towarzyszymy Ci na wszystkich etapach Twojego projektu cyfryzacji. Zapoznajemy Twoją firmę z nowymi sposobami pracy i metodami typowymi dla ery cyfrowej – uwzględniając specyfikę dziedzinową, strukturalną i kulturową - począwszy od wspólnych warsztatów Design Thinking na rzecz rozwoju innowacji, poprzez szkolenia dla użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania ze wspólnie opracowanych aplikacji, aż po doradztwo w zakresie zwinnych zespołów i zwinnego kierowania. W ten sposób zapewniamy Ci odpowiedni zestaw narzędzi i umiejętności, abyś szybciej wdrażał innowacyjne, cyfrowe produkty i rozwiązania, bezpiecznie z nich korzystał i stale je rozwijał.

Poznaj naszą ofertę:

Szkolenia i warsztaty

Jedną kwestią jest opracowanie innowacyjnych aplikacji – inną natomiast jest możliwość ich bezpiecznej i niezawodnej pracy oraz dalszego rozwoju. Dlatego zapewniamy Twoim pracownikom techniczne i metodyczne szkolenia, aby potrafili wydobyć z Twoich rozwiązań to, co najlepsze.

Współpraca

Nowe modele pracy, różne metody współpracy, „wojna o talenty” – epoka cyfrowa stawia zupełnie nowe wymagania dotyczące zdobywania, prowadzenia oraz utrzymania pracowników i zespołów. Nasz zespół ekspertów składający się z technologów, trenerów metodyk zwinnych i managerów projektu wspólnie pracuje nad stworzeniem warunków, które będą stanowić podstawę dla nowej, efektywnej metody pracy.

Zwinna organizacja

W zwinnych organizacjach rozwój i praca przenikają się nawzajem, a interdyscyplinarne zespoły pracują w pełni autonomicznie. Zapewniamy szkolenia i doradzamy we wszystkich aspektach zwinnej pracy oraz kierowania – aby Twój zespół był w stanie tworzyć, testować, wdrażać oraz monitorować aplikacje w sposób szybszy, kontrolowany oraz z zapewnieniem wysokiej jakości.

Rozwój innowacji

Sztuczna inteligencja, blockchain lub Internet Rzeczy (IoT) mogą sprawić, że procesy w Twojej firmie będą wydajniejsze, dzięki czemu wygenerują nowy wzrost – lub mogą pochłonąć miliony. Wspólnie z Tobą wybieramy technologie odpowiednie dla Twojego aktualnego wyzwania biznesowego, oceniamy ich potencjał oraz wyznaczamy realne scenariusze zastosowań.

create. Nie trudno rozpoznać potencjały cyfryzacji dla Twojego biznesu – jednak trudno je wdrożyć. Ale od czego masz nas.

Dowiedz się więcej

code. Aby cyfrowa transformacja nie pozostała jedynie pustym sloganem, tworzymy technologię, która Cię napędza.

Dowiedz się więcej

care. Twoje oprogramowanie zapewnia Ci dziś dobrą kondycję firmy. Zadbamy o to, abyś zachował dobrą kondycję firmy również w przyszłości.

Dowiedz się więcej