Dane dotyczące spółki

iteratec GmbH

St.-Martin-Straße 114
81669 Monachium
Telefon: +49 89 614551-0
Telefaks: +49 89 614551-10
E-Mail: office@iteratec.com
Członkowie zarządu: Klaus Eberhardt, Jörg-Stefan Rauch, Michael Schulz, Alexander Youssef
Siedziba i sąd rejestrowy Monachium HRB 113 519
Numer identyfikacyjny VAT: DE 180825431

Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 umowy państwowej w sprawie stacji telewizyjnych (RStV)

Klaus Eberhardt 

iteratec Polska

iteratec Sp. z o.o.
ul. Ruska 37/38
50-079 Wrocław
E-Mail: office-wro@iteratec.com
Telefon: +48 512 747 917


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego: KRS 0000679368
Zarząd: Alexander Youssef, Marcin Pogodzik

Zgłoś naruszenie zgodnie z ustawą o ochronie informatorów

Czy zauważyłeś zdarzenie, które chciałbyś zgłosić? Tutaj masz możliwość przekazania swojego zgłoszenia w sposób poufny i anonimowy:

https://iteratec.whistledesk.de/

Doradztwo w sprawie projektu i realizacji

Koncepcja i projekt strony internetowej: straight. GmbH – Creative Inbound Marketing
Projektowanie marki: Ligalux GmbH
Zdjęcia: Forster & Martin Fotografie

Dokumentacja zdjęciowa i wideo

© Westend61, 1090694032, Getty Images
© Maskot, 1136195341, Getty Images
© Hinterhaus Productions, 1034538272, Getty Images
© Maskot, 1171809334, Getty Images
© Maskot, 699094943, Getty Images
© Maskot, 764798531, Getty Images
© Marc Volk, 910070706, Getty Images
© Luis Alvarez, 1146500507, Getty Images
© alvarez, 626632044, Getty Images
© Thomas Barwick, 691574633, Getty Images
© alvarez, 618761888, Getty Images
© Thomas Barwick, 691574517, Getty Images
© Maskot, 755651147, Getty Images
© Tom Werner, 648949940, Getty Images
© Maskot, 1073867666, Getty Images
© Cavan Images, 965943498, Getty Images
© Cavan Images, 966225704, Getty Images
© Westend61, 1181852767, Getty Images
© Maskot, 1252669364, Getty Images
© Thomas Barwick, 640126869, Getty Images
© Maskot, 1192885754, Getty Images
© Maskot, 755650647, Getty Images
© Luis Alvarez, 1132115637, Getty Images

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma iteratec nie udziela gwarancji, że informacje udostępnione na tej stronie internetowej są kompletne, prawidłowe i w każdym przypadku aktualne. Dotyczy to również wszystkich łączy („linków”), które odsyłają w sposób bezpośredni lub pośredni z tej strony internetowej na inne strony internetowe. Firma iteratec nie ponosi odpowiedzialności za treść tych innych stron internetowych, do których odnoszą te linki. Firma iteratec zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania udostępnionych informacji bez uprzedniej zapowiedzi. Artykuły opatrzone nazwą iteratec niekoniecznie odzwierciedlają opinię firmy. Powielanie, przechowywanie i przedruk, również do celów prywatnych, są dozwolone tylko w przypadku zezwolenia udzielonego przez firmę iteratec. Zastrzega się prawo do błędów i zmian technicznych. Pod żadnym pozorem firma iteratec nie ponosi odpowiedzialności za konkretne, pośrednie i bezpośrednie szkody, które powstały na skutek brakujących możliwości wykorzystania, strat danych lub utraconych zysków – czy to z powodu nieprzestrzegania zobowiązań umownych, na skutek niedbalstwa lub innego niedozwolonego działania – w związku z wykorzystywaniem dokumentów lub informacji bądź świadczeniem usług, które są dostępne na tych stronach internetowych.

Prawa autorskie

Tekst, obrazy, grafiki, animacje oraz załączone dokumenty, zestawienia i prezentacje podlegają ochronie praw autorskich i innym prawom ochronnym. Treść niniejszych stron internetowych nie może być do celów komercyjnych kopiowana, przetwarzana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim. Nazwy produktów użyte na tych stronach internetowych są wykorzystywane tylko do identyfikacji produktów i mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich producentów. Zwracamy uwagę na to, że obrazy zawarte na niniejszych stronach internetowych podlegają częściowo prawu autorskiemu osób trzecich. Zwracamy uwagę na to, że użyte na niniejszej stronie internetowej nazwy sprzętu i oprogramowania oraz nazwy firmowe są własnością określonych właścicieli i podlegają ogólnej ochronie prawa dotyczącego znaków towarowych, marek lub patentów.

Protokołowanie

Dostępy do serwera HTTP, który udostępnia w Internecie strony internetowe iteratec, zostają zapisane w protokole zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką. Protokoły nie zawierają danych osobowych użytkownika. Wykorzystanie informacji z protokołu służy wyłącznie do celów wewnętrznych.

Wskazówka

Dla zapewnienia lepszej czytelności zrezygnowano z dodatkowego formułowania formy żeńskiej. Dlatego chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że wyłączne wykorzystanie formy męskoosobowej ma być jednoznacznie zrozumiane jako forma niezależna od płci i treści są skierowane w równej mierze do Pań. Niniejszą wskazówkę znajduje zastosowanie do całej treści strony internetowej iteratec.