Create
Strategia cyfrowa i doradztwo dla Twojego business case

Jesteś First Mover czy Last Man Standing? 

Nie jest trudne rozpoznanie potencjałów cyfryzacji dla Twojego biznesu – jednak ich realizacja tak. Ale do tego masz przecież nas. Dbamy o to, aby nasi klienci należeli do First Mover, mogli szybciej niż konkurencja reagować na zmieniające się wymagania klientów i wcześniej zajmować rynki wzrostu. 

Nasza oferta 

Twój model biznesowy nie odnosi pożądanego sukcesu? Stara technologia nie spełnia już wszystkich wymagań? Albo dysponujesz dużą ilością jeszcze nie wykorzystanych danych? Czy chodzi o konkretną wizję lub niezdefiniowany problem – towarzyszymy Ci w drodze do business case i znajdziemy dla Ciebie właściwe rozwiązanie. Na końcu znajduje się koncepcja dla Twojego produktu cyfrowego, prototyp Twojej aplikacji lub Twoja przyszła strategia zarządzania danymi.

Nasze powody 

Idealne oprogramowanie, które zapewni Ci przewagę konkurencyjną, potrzebuje solidnego przypadku biznesowego. Doświadczenie pokazuje, że w ten sposób długoterminowo uniknie się kosztów i ryzyk rozwoju. Dlatego ważne jest, aby problem i rozwiązanie były od początku precyzyjnie dopasowane do siebie. 

Nasze postępowanie 

W naszym postępowaniu łączymy różne metody Design-Thinking z podejściem do skupienia się na orientacji na klienta. W cyklicznym procesie można odkryć i zdefiniować obszary problematyczne, znaleźć założenia rozwiązań oraz ewaluować i dostosować je w fazach testowych. Przy czym na każdym kroku mamy na widoku użytkownika końcowego. 

Każdy projekt jest różny, więc indywidualnie dostosowujemy do Ciebie proces poszukiwania rozwiązania. Przy czym gwarantujemy, że od początku ustalimy właściwe centrum zainteresowania i bezpośrednio włączymy się tam, gdzie jest potrzebna ekspertyza.

Nasz zespół dla Ciebie 

W zależności od tematu, dziedziny i postawionego problemu będą doradzać Ci interdyscyplinarne zespoły złożone z programistów, architektów, specjalistów ds. danych i ekspertów UX/UI. W całym procesie zawsze masz u boku właściwą osobę do kontaktu. 

Create: Use Cases

Transformacja cyfrowa 

Jesteśmy Twoim partnerem transformacji end-to-end dla cyfrowych modeli biznesowych. Wspólnie zidentyfikujemy potencjały do rozszerzenia Twojego istniejącego modelu biznesowego, wywodzimy z tego konkretne produkty i również wdrażamy je. 

Dowiedz się więcej

Web3

Sprawiamy, że potencjały Web3 stają się użyteczne dla przedsiębiorstw. Przy pomocy Technologii Distributed Ledger odpowiadamy na najważniejsze wyzwania naszych klientów i sprawiamy, że dzięki rozwiązaniom skrojonym na miarę stają się cyfrowymi liderami. 

Dowiedz się więcej

AI & Data Analytics

Prawie w każdym obszarze Twojego przedsiębiorstwa powstają codziennie wartościowe ilości danych. Dbamy o to, abyś wykorzystał ich cały potencjał. Przy tym łączymy Data Science z AI-Expertise i opracowaniem oprogramowania oraz towarzyszymy Ci w całym Data Journey.  

Dowiedz się więcej

Customer Experience

Cyfrowe doświadczenie klienta staje się najważniejszą cechą różnicowania w przyszłym środowisku konkurencyjnym. Twórz razem z nami produkty i serwisy skoncentrowane na kliencie, które są perfekcyjnie dostosowane do potrzeb Twojej grupy docelowej. 

Produkty Smart 

IoT otwiera niemal bezgraniczne możliwości dla inteligentnych usług o wartości dodanej wokół istniejących produktów i serwisów. Aby z czujników i elementów wykonawczych powstały zyskowne przypadki biznesowe, będziemy towarzyszyć Ci przy opracowywaniu Twoich aplikacji opartych o IoT.  

Właściwa strategia dla Twojego projektu cyfryzacji – skontaktuj się z nami

Więcej o naszym podejściu

Zmieniamy Twoją wizję w doskonałe oprogramowanie.

CODE

Twoje oprogramowanie pasuje dzisiaj do Twojego biznesu. My zadbamy o to, aby również jutro tak było.

CARE

Zmieniamy Twoją wizję w doskonałe oprogramowanie.

COACH